Supervision

I naturskønne omgivelser i Ry.
Midt i mellem Skanderborg, Horsens og Silkeborg

Hvad er supervision?

Supervision er en dialog, der skaber refleksion over den professionelle praksis. Supervision er en metode til udvikling af faglig viden og indsigt

Supervision giver fagpersonen mulighed for at komme videre i en fastlåst situation og hjælper til at træffe velovervejede og fremadrettede valg ved at skabe klarhed og overblik.

Supervision handler således ikke kun om den fremlagte sag, men også om de oplevelser, belastninger og følelser, som bliver vakt i fagpersonen i arbejdet med andre mennesker i svære livssituationer.

Supervisionen kan også bruges til at blive klædt på til en vanskelig samtale/situation, der venter forude. Supervision sikrer, at fagpersonen reflekterer over og måske justerer sine handlemønstre og får øje på nye perspektiver, der er med til at videreudvikle og opkvalificere.

Supervisionens dialogform giver fagpersonen mulighed for at udforske sit fag, sig selv og sin praksis. Det kan give øget bevidsthed om, hvordan man bruger sig selv og sine faglige kompetencer og ressourcer mere optimalt.

Supervision er støtte i form af samtale, der ved hjælp af spørgeteknikker bringer en person til selv at finde en løsningsmodel for et problem.

Jeg tilbyder supervision både til grupper og enkeltpersoner, plejefamilier og adoptivfamilier.

Supervision, rådgivning og vejledning til plejefamilier

Med mange års erfaring i plejebørn, som har haft en udfordrende start på livet, og plejefamilier, tilbyder jeg supervision til plejefamilier.
At have et barn i familiepleje stiller store udfordringer til plejefamilien. En anbringelse i en plejefamilie kommer til at påvirke hele familien. Det påvirker familiens egne børn, parforholdet og familiens netværk.

Nogle af de spørgsmål, der blandt mange kan være:

  • Hvordan håndterer jeg samarbejdet med barnets forældre
  • Hvordan bevarer vi gejsten
  • Hvorfor udvikler relationen til barnet sig ikke, som jeg havde forventet

Mange af de børn og unge som anbringes har tilknytnings- og relationsforstyrrelser. Børn som let bliver frustreret og styres af impulser. De har svært ved at aflæse andre og overholde sociale normer og spilleregler. De har udviklet overlevelsesstrategier, som kan besværliggøre kontakten og relationen mellem plejefamilien og barnet. Samtidig er barnets krop og centralnervesystem ofte påvirket af dets opvækst.

Supervision er nødvendig for at sikre et godt anbringelsesforløb og for at plejefamilien kan ”holde til” arbejdet.

Desuden er det vigtigt at plejefamilien har et rum, hvor de kan tale frit.

Kontakt mig

Tlf.: (+45) 23 23 77 42
E-mail: jonna@vendepunktet-terapi.dk

Blomst i fokus
Måske er man ikke i stand til at gøre alting, men man er i det mindste i stand til at gøre noget.